Dışarıda ıslak ve sisli olduğunda, köpek saçı nadiren temiz kalır. Bu yüzden bazen dört
map