Under 2008 en bok som försökt verkade svara på en fråga som hade hållit
Det finns denna fabel av de tre små grisarna. Överlever bara, som har byggt
map