2008 knyga, kuri bandė atrodė atsakyti į klausimą, kad laikė pasaulį ilgą laiką nežinioje:
Tai yra trys mažų kiaulių pasakojimas. Tik išgyvena, kuri pastatė akmens namus. Dviejuose su
map