Rodzinne wakacje w przyczepie kempingowej? Lepiej, nie, pomyślała początkowo Annie Anderson, ponieważ nigdy nie
Marzenie o przyczepie mieszkalnej jest tak stare, jak skorupa ślimaka lub łódź mieszkalna Huckleberry'ego
Ruch Tiny House nie jest już ograniczony do Stanów Zjednoczonych. Także w Niemczech wielu
map