Požiadavky na priestor v podobe trubice boli úplne jasné, keď Axel Fröhlich a jeho
V časopisoch kúpeľne vždy vyzerajú úžasne veľkorysé. Realita je však zvyčajne odlišná. Keďže hovorím
map