Man måste föreställa sig: Andra världskriget var över, de ledande designersna och arkitekterna i
map