Birinin hayal etmesi gerekiyor: İkinci Dünya Savaşı sona ermişti, Avrupa'nın önde gelen tasarımcıları ve
map