Pada pagi Disember tahun lepas, saya telah disahkan dalam keyakinan saya bahawa taman-taman harus
map