Као полица на зиду, старе канте за храну већ дуго нису постале ништа од
map