Jako półka na ścianie, stare skrzynie z żywnością dawno już stały się niczym niezwykłym
map