Under taket ligger du långt ifrån hustle och stimmet i huset. Den som kan
Lutande tak, åh ja - de minskar golvytan och begränsar inredningsalternativen. Och hur är
Lutande tak sväljer mycket ljus och gör rummet mindre. När du planerar belysningen av
map