V decembri minulého roka som bol potvrdený svojou vierou, že záhrady by mali byť
map