Gdy na zewnątrz jest mokro i rozmoczony, włosy psa rzadko pozostają czyste. Dlatego czasami
map